divendres, de febrer 24, 2006

JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ

Aprofitant aquesta època de l’any la regidoria de patrimoni natural ha decidit adquirir tot un seguit d’elements de mobiliari urbà i plantar arbres en diferents llocs del municipi. Un dels llocs escollits ha estat a les piscines municipals, on s’han plantat 16 moreres. i s’han instal·lat més d’una vintena de jardineres per guarnir les places i els carrers més cèntrics de la vila.

Aquests darrers dies la regidoria d’urbanisme del consistori de Flix , aprofitant aquesta època de l’any ha dut a terme tot un seguit de treballs per a plantar arbres en diferents llocs de la vila, un d’aquests llocs ha estat les piscines municipals, per tal de solucionar la mancança d’ombra actual, ja que els arbres plantats al seu dia no van donar el resultat esperat. En total s’han plantat 16 moreres, 8 de les quals son les que hi havia fora del recinte i s’han volgut aprofitar.

El regidor Jaume Masip confia que per l’estiu ja es pugui gaudir de més ombra.

[escoltar tall de veu]

Al marge d’aquesta plantada d’arbres també s’ha actuat en aquest sentit al parc infantil de la Plaça la Pau on s’han plantat 8 moreres més, també s’han replantat 2 plataners al mercat, 1 til·ler al carrer Sant Jordi 1 albízia a la circumval·lació i 4 moreres més al Passeig de l’Ebre.

D’altra banda i pel que fa a la instal·lació del nou mobiliari urbà s’ha optat per guarnir amb jardineres les places i els carrers més centrics de la vila, tot plegat ha dit el regidor Jaume Masip per guarnir una zona del poble molt transitada i que espera que poc a poc aquest nou disseny sigui apreciat i cuidat per tothom, partint de la base diu Masip que la cosa neta i endreçada tendeix a cuidar-se.

[escoltar tall de veu]

Afegir finalment que a la Plaça Major està previst instal·lar una font a la vora dels perxis i també s’està a l’espera de canviar la font de la Plaça dels Peixos que es va trencar a causa d’uns mals cops produïts per uns joves de la vila i de la que es te la intenció de que aportin el cost de la nova font.

dimarts, de febrer 21, 2006

PISCINA COBERTA A FLIX

Flix tindrà una piscina coberta. El consell català de l’esport subvencionarà la construcció d’aquesta instal·lació en un 57,8% sobre un cost estimat de quasi 1.700.000 €. Uns 270 milions de les antigues pessetes.

La secretaria general de l’esport ha confirmat la subvenció per aquests equipaments sol·licitat pel consistori flixanco en el marc del programa bàsic del Pla d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya, el PIEC, corresponent al període 2005-2008.

La confirmació de subvenció s’ha rebut en satisfacció per part del consistori que considera que la piscina coberta respon a una demanda social existent al municipi i que completarà la zona esportiva del poliesportiu on es pensa construir aquesta nova instal·lació. Escoltem el batlle de la vila Pere Muñoz.

[escoltar tall de veu]

El pressupost d’aquesta instal·lació s’aproxima, com dèiem, al milió 700 mil euros, uns 270 milions de les antigues pessetes de les que l’ajuntament de la vila haurà d’aportar uns 115 milions de pessetes, a banda del que pot suposar el manteniment d’aquest equipament esportiu. En qualsevol cas el batlle assegura que la rendibilitat social que se’n traurà justifica l’important esforç econòmic que caldrà fer.

[escoltar tall de veu]

Un cop confirmada la subvenció l’ajuntament començarà a estudiar ara les característiques que haurà de tenir aquesta piscina coberta com a pas previ a la elaboració del projecte executiu. L’equipament, segons les condicions de la secretaria general de l’esport hauria d’estar apunt com a data límit al desembre del 2008.

RETORN DE LA CIGONYA NEGRA A SEBES

La Reserva Natural de Sebes des de fa uns dies torna a tenir hostatjat el mateix exemplar de cigonya negra que ja hi va fer estada mesos enrera.

El retorn de l’exemplar d’aquesta singular espècie confirma la idoneïtat de la zona de Sebes per fer-hi estada durant el procés migratori i la possibilitat que en una altra ocasió pugui venir acompanyada d’una altre exemplar de la seva mateixa espècie. Així ho espera almenys el responsable de l’espai, Pere Josep Jiménez.

[escoltar tall de veu]

El responsable de la reserva també ha llançat un missatge de tranquilitat pel que fa al tema de la grip aviària que no sembla pugui tenir, diu, incidència a la zona.

[escoltar tall de veu]

El coordinador de la Reserva Natural de Sebes està treballant ara en la celebració de la 4ª festa de les cigonyes el pròxim 26 de març, que comptarà amb la presència del director general de patrimoni natural Ramon Luque, i que mantindrà la formula de les altres edicions, amb la incorporació però d’algunes novetats.

dilluns, de febrer 20, 2006

PROJECTE “CAMINO DEL EBRO”

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre avisa als ajuntaments del tota la conca de l’imminent inici de les obres del projecte Camino del Ebro al que el CCRE ha demanat encaixar-hi el projecte del Camí de Sirga. Els responsables comarcals han instat al departament de caminos naturales del ministeri de medi ambient a que l’inici de les obres es faci precisament per la comarca amb els treballs del Camí de Sirga.

El projecte del Camino del Ebro vol equiparar-se d’alguna manera al Camino de Santiago amb l’arranjament d’un camí transversal a nivell d’Espanya que recorri totes les poblacions de la conca de l’Ebre des de Reinosa fins a mar. En el marc d’aquest projecte estatal el consell comarcal pensa que es possible encaixar-hi una bona part del camí de sirga segons que explica el titular comarcal de turisme, Óscar Bosch.

[escoltar tall de veu]

El conseller de turisme també ens ha comentat quina es la previsió per al terme de Flix en el marc del projecte del Camino del Ebro que ha d’executar la CHE, i que tot i que inicialment no esta previst tot apunta a que finalment inclogui també la ruta pel meandre.

[escoltar tall de veu]

El projecte del Camí de Sirga es la principal aposta turística que te plantejada el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i que de moment ja te un finançament assegurat per part del govern espanyol de 2 milions d’euros segons confirma mesos enrera la ministra de medi ambient Cristina Narbona.

dimecres, de febrer 15, 2006

CASAL DE JOVES A FLIX

Els joves de Flix disposaran d’un casal a partir d’aquest estiu. La regiduria de joventut ha confirmat Sant Joan com la data d’inauguració d’aquest espai, contemplat en el pla local de joventut i que haurà requerit una inversió de 40.000 €, finançats en la seva totalitat per la secretaria general de joventut i el departament de cultura.

Aquest nou equipament s’ha habilitat al que es coneix com l’antiga Citroen, a la Costa del Graner, i en una primera fase ja s’ha arranjant el sostre, el terra i les parets. Aquesta segona fase deixarà enllestida l’obra d’aquest equipament que serà gestionat per un tècnic de joventut. Escoltem la regidora de joventut Neus Guiu.

[escoltar tall de veu]

L’ajuntament serà l’encarregat de contractar aquest tècnic de joventut i comptarà amb una subvenció també de la secretaria general de joventut. El casal de joventut, com ja hem dit, s’inaugurarà el pròxim 24 de juny coincidint amb la festa de Sant Joan.

dimecres, de febrer 08, 2006

DESESTIMADA LA PROPOSTA DE SISTEMES IMMOBILIARIS FLIX SOBRE LA RESIDÈNCIA

El govern municipal desestima per majoria la reclamació feta per l’empresa Sistemes Immobiliaris Flix per responsabilitat patrimonial, per haver declarat desert el concurs públic per a la construcció d’un centre residencial per a la tercera edat. El PSC opta per l’abstenció, van dir, que per qüestió de coherència.

Un tema aquest que s’arrossega des del juny del 2003 quan la mesa de contractació de l’ajuntament a la vista dels informes tècnics va acordar, considera que l’oferta presentada per Sistemes Immobiliaris Flix era beneficiosa pels interessos municipals, i també es proposava que el ple de l’ajuntament adjudiqués per contracte. Tot això tres dies abans del canvi del govern municipal.

I no va ser fins 1 any i 4 mesos després quan l’actual govern municipal va acordar en ple declarar desert el concurs públic per a la contractació de l’empresa que havia de construir la residència per que vulnerava l’ordenament jurídic, l’esmentada empresa no tenia la classificació exigida per les bases del concurs .

Va ser aleshores quan l’empresa Sistemes Immobiliaris va formular la reclamació per danys i perjudicis ocasionats arran el retard produït en la resolució del concurs públic, segon fons de la mateixa empresa la indemnització sol·licitada es de 90.000 €.
El govern municipal després de consultar amb els serveis tècnics i jurídics de l’administració ha acordat desestimar la reclamació interposada per l’esmentada empresa per que no hi ha una relació de casualitat entre els danys al·legats i l’actuació administrativa de l’ajuntament i per tant no hi ha responsabilitat patrimonial.

Un punt aquest que es va aprovar per majoria ERC i CiU , el PSC va optar per abstenir-se per una qüestió de coherència política. Aquest es l’argument del portaveu de grup socialista municipal Óscar Bosch.

[escoltar tall de veu]

Desconeixent si l’empresa Sistemes Immobiliaris Flix optarà per interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Tarragona, és a dir opta per la via judicial o be encara hi ha la via de interposar un recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat.

dilluns, de febrer 06, 2006

POSSIBLE RISC RADIOACTIU AL FOSFAT BICALCI PRODÜIT PER ERCROS

Ercros industrial sosté que no existeix cap risc associat a la producció i l’ús del fosfat bicalci que produeix la companyia. Novament els processos productius d’Ercros es posen de nou en tela de judici. Ara arran les anàlisis fetes per un laboratori francès que alerta del risc radioactiu del fosfat bicalci produït a Flix, si aquest passa a la cadena alimentària.

Aquest laboratori francès vinculat a grups ecologistes, ha analitzat una mostra de fosfat bicalci que es fa a Flix i, segons sosté, aquest compost que s’utilitza només com a additiu per a pinsos d’animals, conte elements radioactius. Segons va donar a conèixer ahir TV3, el laboratori n’ha informat a la fiscalia.

L’anàlisi del fosfat bicalci d’Ercros ha detectat la presència d’elements radioactius com el plom 210 i el poloni 210, aquest últim descobert pel laboratori responsable de la seguretat nuclear a França. Pel director del laboratori CRIIRAD la presència d’aquests elements justifica estudiar a fons quina es la dosi exacta que pot arribar fins a les persones, així ho deia ahir per la televisió catalana.

En declaracions a TV3 el president de la companyia, Antoni Zabalza, assenyalava que Ercros compleix la legislació vigent i que, a més, els fosfats que produeix son qualificats com aptes per al consum animal pel servei de radioprotecció del ministeri de sanitat i consum.

[escoltar tall de veu]

Ercros insisteix en que els radionucleids presents al fosfat bicalci són d’origen natural i que els límits màxims que la legislació contempla es refereixen únicament als radionucleids artificials i sense que hi hagi cap especificació referida als radionucleids d’origen natural. De fet el mateix informe de l’anàlisi feta pel laboratori francès especifica que no s’ha trobat cap radionucleid artificial. De totes formes Ercros insisteix en que no ha subministrat cap mostra de fosfat bicalci a aquest laboratori i ni tampoc ha estat requerida per la seva part.

Amb una quota del 60% del mercat espanyol, Ercros produeix a Flix 100.000 tones anuals de fosfat bicalci que, segons l’empresa, s’afegeix a alguns pinsos en una concentració inferior a l’1%

Amb tot a l’agència catalana de seguretat alimentària creuen que les dosis de radioactivitat del fosfat bicalci no són alarmants però que s’ha d’eliminar qualsevol dubte o risc per a la salut pública i en aquest sentit proposarà al govern de la generalitat que faci estudis radiològics per aclarir la qüestió.

dimecres, de febrer 01, 2006

ERCROS SIGNA EL CONVENI D’AJUT A LA GESTIÓ DE SEBES

La companyia Ercros Industrial i l’Ajuntament de Flix renoven el conveni de col·laboració i de suport a la gestió de la reserva natural de Sebes. A diferència del primer que es va signar l’any 2002 per un període vàlid de 4 anys, el d’ara amplia el període de validesa a 5 anys. L’aportació global d’Ercros serà de 72.000 €.

La signatura del conveni es va dur a terme ahir al Mas del Director de Sebes entre el director d’Ercros Flix, Agustín Franco i el batlle de la vila Pere Muñoz. L’ampliació del període del conveni farà però que l’aportació anual al pla de gestió de Sebes per part d’Ercros sigui de 14.425 €, uns 3.500 € menys del que venia aportant a través de l’anterior conveni. Per això Ercros es compromet a col·laborar també amb altres ajuts extraordinaris anuals que puguin requerir la gestió de Sebes, segons explica l’alcalde de població Pere Muñoz.


[escoltar tall de veu]

Tot i la importància de la col·laboració d’Ercros en el finançament de la gestió de Sebes, el cert es que només ve a representar un 10% del global del finançament que anualment necessita la reserva natural pel seu funcionament. En aquest sentit, tant el grup de natura freixe, encarregat de la gestió de l’espai, com el propi ajuntament esperen poder tancar definitivament l’acord amb el Departament de Medi Ambient que permeti assegurar una aportació anual suficient per poder elaborar un pressupost de gestió. En aquest sentit el batlle confirma una pròxima reunió amb el departament on es podria avançar definitivament en aquesta qüestió.

[escoltar tall de veu]

L’empresa Ercros ha donat suport també anteriorment a diverses activitats relacionades amb la gestió de la reserva natural i va participar en el mòdul de medi ambient de l’antiga escola taller de Sebes. Així mateix va cedir una part de la finca de l’antiga cloratita, destinada després al viver del mòdul de jardineria de la mateixa escola taller. A mes Ercros forma part de la comissió de seguiment del pla de gestió de Sebes.

BOSSES PER LA BROSSA ORGÀNICA

De moment són 18 els comerços de la vila que repartiran bosses orgàniques entre la seva clientela. En total han adquirit 15.000 bosses comercials .

Aquest són els primers números d’una campanya impulsada per la regidoria de medi ambient del consistori a fi de facilitar l’ús d’aquesta bossa per a la brossa orgànica

Una iniciativa que com recordarem va sorgir per donar resposta als problemes que es van detectar en la radiografia que es va fer entre els veïns per saber l’incidència en la recollida selectiva de la brossa al municipi

Un dels problemes que es va detectar va ser, d’una banda, la dificultat dels usuaris per accedir a la compra d’aquest tipus de bossa, i d’altra, per que no es podien lligar massa be ni eren prou resistents

Per mirar-ho de solucionar, l’ajuntament de Flix, Ercros juntament amb altres organismes van signar un conveni mitjançant el qual es podia facilitar als comerços de la vila bosses orgàniques a 2 cèntims per a que aquests les poguessin repartir amb la seva compra als seus clients. Uns 15 dies desprès de que l’ajuntament comencés a facilitar aquestes bosses orgàniques als comerciants, la resposta segons que ha dit el regidor Óscar Bosch, no ha estat gens malament alhora que recorda al usuaris que aquestes bosses no són per substituir la compra de les mateixes.

[escoltar tall de veu]

Des de la regidoria de medi ambient del consistori s’espera que aquestes bosses s’utilitzin per a la brossa orgànica i que vagin desapareixent les bosses de plàstic convencionals dels contenidors marrons.

LA NOVA DEIXALLERIA DE LA TORRE DE L'ESPANYOL PERMET L'INICI DE LA RECOLLIDA SELECTIVA I LA CLAUSURA D'UN ABOCADOR IL•LEGAL

La Torre de l'Espanyol començarà a implantar la recollida selectiva de la fracció orgànica. Això serà possible gràcies a les obres d'ampliació de l'estació de transferència del municipi, que l'han convertida en una "deixalleria d'uns 350 m²". Aquesta superfície, que ocupa més del doble que l'anterior, permetrà clausurar també un abocador il·legal.

L’alcalde de la Torre de l’Espanyol Toni Pujals ha explicat que el servei de recollida de les escombraries continuarà fent-se porta a porta, “perquè és el més efectiu i el que dóna més bons resultats”. En aquest sentit, ha al·ludit a les dimensions reduïdes d'aquesta població, d'uns 750 habitants aproximadament i “carrers estrets”.

La diferència és que a partir de l'1 de febrer, els veïns hauran de separar la brossa: la fracció orgànica es podrà treure de casa només tres dies (dilluns, dimecres i divendres) i la de rebuig, dos (dilluns i divendres). Dimarts serà el dia per desfer-se dels envasos de plàstic; dimecres, del vidre; i dijous, del paper i del cartró.

[escoltar tall de veu]

Per contra, les persones que de forma 'incontrolada' acudien a l'abocador il·legal existent prop de la carretera de La Figuera per deslliurar-se'n de la runa i de tot tipus d'escombraries, en canvi, hauran de canviar els seus hàbits. El motiu, segons ha explicat l'alcalde, és la clausura d'aquest, subvencionada pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat.
Toni Pujals ha apuntat, però, que s'habilitarà un contenidor destinat a la runa a la mateixa deixalleria, perquè els veïns puguin dipositar-la allí en uns horaris determinats.

[escoltar tall de veu]

La implantació de la recollida selectiva de la brossa domèstica és la culminació de la campanya informativa que ha dut a terme el consistori. Aquesta campanya ha consistit en l'organització de reunions adreçades als ciutadans i en el repartiment de tríptics explicatius. Els tríptics s'han editat, fins i tot, “en àrab i en castellà, pensant en els immigrants, que representen el 20% de la població”.

L'ajuntament ha hagut d'invertir 40.000 € en el condicionament del camí que va a la deixalleria i en l'ampliació de l'antiga estació de transferència.