dilluns, de març 27, 2006

FOMENT DE L’ECONOMIA LOCAL

El govern municipal modifica les bases per a la concessió d’ajuts destinats a fomentar l’economia. unes línies d’ajuts encaminades a afavorir més directament, respecte a les anteriors a les petites empreses del municipi. I s’incorpora a més una nova línia d’ajut per als comerciants que vulguin instal·lar rètols al seu comerços.

Per unanimitat la sessió plenària del consistori va aprovar modificar les bases actuals, van dir per adaptar-les millor a les necessitats del municipi i eliminar-ne algunes per la seva manca de viabilitat, com per exemple la subvenció de 600 € per a la creació de llocs de treball estables.

Per altra part i a partir d’ara a les noves bases per a optar a les subvencions, el govern municipal ha decidit baixar la inversió mínima de 150.000 a 100.000 € per a la implantació o trasllat de noves empreses al municipi, ha pujat la subvenció de 12.000 a 15.000 € essent els beneficiaris les petites empreses de fins a 50 treballadors com a màxim i una facturació de 7 milions d’euros.

Francesc Barbero, el regidor d’economia i finances del consistori ens aporta més detalls d’aquesta modificació de les bases aprovades per al fomentar l’economia del municipi.

[escoltar tall de veu]

Per tant després d’aquesta modificació queden derogades les actuals bases de març del 2004 i les bases de nova aprovació
no entraran en vigor fins que no surtin publicades al butlletí oficial de la província.