dimecres, de març 01, 2006

PRESENTACIÓ PÚBLICA DE L’AVANTPROJECTE DE DESCONTAMINACIÓ DEL PANTA.

Ercros-Flix cedirà uns terrenys de 10.000 metres quadrats per construir-hi la planta de tractament dels residus que s’han d’extreure del pantà de Flix. Aquesta nova infrastructura contemplada en el projecte tècnic per a la neteja de la contaminació acumulada al pantà, es construirà prop del riu entre les actuals plantes de Inquide i Kemira Ibérica. Per altra part s’està treballant també en el projecte detallat del que serà el nou abocador que ha d’acollir els 700 mil metres cúbics dels residus del pantà i que es construirà just al costat de l’actual abocador del racó de la pubilla.

Precisament l’habilitació d’aquest nou abocador que es construirà única i exclusivament per dipositar els residus extrets del pantà i que per tant tindrà una capacitat d’entre 700 i 800 mil metres quadrats, va ser una de les qüestions que més interès van aixecar per part del públic assistent ahir a la presentació del projecte de descontaminació del pantà de Flix. Gràcia Ballesteros, directora de l’estudi d’impacte ambiental, va confirmar que aquest abocador serà de nova construcció i amb una gestió pròpia i va assegurar que a l’igual que l’actual el nou dipòsit podrà acollir sense problemes els residus radioactius d’origen natural provinents de la fosforita.

[escoltar tall de veu]

Precisament el batlle de la vila, Pere Muñoz, va voler tranquil·litzar també als ciutadans assegurant que els experts contractats pel consistori asseguren que l’acumulació de materials radioactius tant al pantà com al racó de la pubilla no comporten cap perill.

[escoltar tall de veu]

L’extracció dels residus del pantà requerirà com ja vam avançar en el seu dia una complexa actuació que permetrà retirar de l’embassament 700.000 m3 de residus dels que aproximadament 500.000 corresponen a material contaminat pels vessaments químics al riu i la resta son sediments inerts de l’entorn de la zona d’acumulació. Es calcula que uns 100.000 m3 del total dels fangs contaminats, i que corresponen als de més alta toxicitat, es traslladaran a la planta de tractament que com s’ha confirmat es construirà en terrenys de fàbrica just al costat de les plantes d’Inquide i Kemira i que ocuparà un espai de 10 mil metres quadrats. En aquesta planta se sotmetrà els residus a un tractament tèrmic que facilitarà el seu assecatge i a la inertització mitjançant tècniques d’oxidació i aplicació de calç. Posteriorment i un cop tractats es traslladaran com la resta al nou abocador mitjançant una cinta transportadora coberta que recorrerà aproximadament els 7 quilòmetres que separarà la planta de tractament i el nou dipòsit.

Per l’extracció dels residus de l’embassament es construiran dos murs, un provisional de material metàl·lic que permetrà aïllar els residus del riu i poder-los treure amb més operativitat amb el dragatge que es farà amb el que s’anomena una draga ecològica. Un segon mur permanent d’uns 2-3 quilometres de longitud es construirà just per contenir els terrenys de fàbrica per evitar que puguin cedir desprès d’extreure la bossa tòxica.

Les obres començaran a principis del 2007 i finalitzaran al 2010.